XIN GÓP LỜI NGUYỆN

XIN GÓP LỜI NGUYỆN
(Thâm Nguyễn nk65)
——-+(0)+——-
Một ánh sao vừa rơi
Lời thì thầm vừa ước
Cho quê hương mau được
Thoát khỏi ách lầm than!

Một em bé bên đàng
Lạc loài trong đêm tối
Thì thầm em khẽ gọi
Ba mẹ… giờ nơi đâu?

Mới hôm qua vườn rau (*)
Còn tươi xanh đậm màu
Mà giờ này giông bão
Xô đổ cả còn đâu!
….
Xin dâng lên lời cầu
Cho quê mẹ bình an
Khỏi cái cảnh trên đàng
Nhóc nheo người vô tội!

(*) Vườn Rau Lộc Hưng bị cưỡng chế từ ngày 04.01.2019.

***

Leave a Reply