VỀ ĐI THÔI

VỀ ĐI THÔI
—–+(0)+—–
(Thâm Nguyễn nk 65)
***
Về đi thôi…
ôi thân thương lời gọi
Về đi rồi…
để nghe thấy tình thâm
Về đi thôi…
về đi ta ĐẠI HỘI
Làng sông này…
đang réo gọi người ơi!

Về đi thôi…
anh gọi em ơi ới
Về đi rồi…
em ơi ới đợi anh
Về đi thôi…
bên hàng sao đang đợi
Về đi rồi…
ta sưởi ấm tình nhau!

Bốn năm rồi cũng qua mau
Anh em tụ lại cùng nhau một lần
Giòng sông xưa vẫn trong ngần
Tình Làng sông vẫn thật gần bên nhau!

Về đi mau…
cùng nhau ta ĐẠI HỘI
Về đi rồi…
ta sưởi ấm tình nhau!

(Thâm Nguyễn nk65)

Leave a Reply