VIDEO HỌP MẶT LỄ THÁNH GIUSE 2016

MỪNG THÁNH GIUSE, QUAN THẦY CCSLSQN &
LỄ BÀN GIAO BCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply