LỄ RA MẮT TÂN BAN CHẤP HÀNH CCSLSQN HN 2016-2020

LỄ RA MẮT TÂN BAN CHẤP HÀNH
TẠI NAM CALFORNIA MARCH 20, 2016

1 Response

  1. Phien Nguyen says:

    Chuc mung! Chuc mung Tan Ban chap hanh 2016-2020. Xin Chua Me chuc lanh cho cac Anh va Hoi CCSLSQN