Vĩnh Biệt Cha Nghĩa Phụ

From: Huấn Trần
KG: Thày Chương, Ct Hội CCSLSQN/HN
C/c: Anh Nguyễn Đình Sang, Pct
_____________________________________
vinhbietChúng em là những nghĩa tử của cha Cố Giuse Khổng Năng Bao, nguyên Gíáo sư TCVQN.
Cha Cố vừa qua đời bên VN và được an táng thứ Bảy 25, 2015 vừa qua.
Hôm nay viết những dòng chữ này chúng em muốn gửi lời cám ơn đến Thày Chương và toàn thể AE trong Hội đã có lời chia buồn và hiệp ý cầu nguyện cho cha Nghĩa phụ của chúng em mau hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.
Kem theo đây có file dạng pdf là bài viết chúng em nhờ anh Sang phổ biến cho những CCS nào từng là học trò của cha Cố ôn lại vài kỷ niêm. Còn đối với các anh lớn tuổi các bậc trưởng lão trong Hội chưa biết nhiều thì sẽ biết thêm về cha Cố Giuse.
Kính,
Trần Công Huấn
(Cha) Trần Đức Nam
Khổng Kim Quang

VĨNH BIỆT CHA NGHĨA PHỤ (final2)

From: Huân Trần

Leave a Reply