VUI LÊN MÀ SỐNG

VUI LÊN MÀ SỐNG
———–+(0)+———–
Lá rụng thì về cội
Đời người cũng vậy thôi
Giàu sang hay nghèo đói
Đến ngày cũng phải đi!
Biết vậy còn lo chi
Cả đời cố gom góp
Cuối cùng chun vô hộp
Tất cả còn tay không!
Cỏ hoa kia ngoài đồng
Chẳng gieo cũng chẳng gặt
Vậy mà vẫn xuân sắc
Hỏi ai bằng hay không!
Vậy hãy vui mà sống
Trong cảnh đời hôm nay
Trời cho sao chịu vậy
Nghèo giàu cũng… được thôi!
Cuong Nguyen
***

Leave a Reply