LỜI NGUYỀN CỦA A-ĐAM

LỜI NGUYỀN CỦA A-ĐAM

(Tặng các đấng mày râu dịp Mùa Chay)

 

sung&chetNầy con rắn,

Ta không phải E-Và đâu nhé,

Đừng có mà nhem “trái cấm mỹ mìu”[1],

Mấy thứ cỏn con nào đáng bao nhiêu,

Mà thử thách ta, lưng dài vai rộng !

 

Mi có giỏi,

Mang ra đây ghè “bầu đá”[2], mâm “rựa mận”[3],

Có lẽ còn hy vọng chút “ép-phê”.

Hoặc ít rọ bia, vài đĩa cá trê,

Mới tạm gọi với ta là cám dỗ !

 

Nếu bí quá,

Thịt chó, rượu nồng, cá trê…chẳng có,

Để giết thời giờ, cho ta mượn bộ “bài tiến lên”[4].

Và nhất định đừng có mà quên,

Mượn cây đàn và mấy em chân dài ca sĩ.

 

Nầy nhà rắn,

Đối với ta, đừng có dỡ trò ỉ ôi, năn nỉ,

Tiền, vàng, nhà, đất cứ thế mà chơi.

Mạnh, được, yếu thua, mọi ma mánh trên đời,

Mi có gan cùng ta chơi bài ngửa !

 

Và mi nhớ,

Trước mặt ta đừng có bao giờ nhắc nhớ,

Đức Chúa, hiền nhân, đạo lý, Thánh kinh.

Với ta, chỉ có giàu sang, quyền lực, tiền, tình…

Đấy, cám dỗ ta đi, tên kia nòi rắn độc !

 

Kể từ đó,

Cánh A-đam chỉ một lời nguyền thoáng chốc,

Mà bị rắn già đánh quỵ ngã thảm thương.

Rượu, gái, bạc bài, quyền lực, giàu sang,

Một thứ “trái cấm” chưa bao giờ “hết đát” !

 

Sơn Ca Linh

_______________________________________

[1] Trình thuật sách Sáng Thế về sự sa ngã của Tổ Tông loài người. St 2,7-9;3,1-7.

[1] Một thứ rượu ngon được sản xuất tại vùng Tây Sơn, Bình Đinh.

[1] Một món thịt chó mà người Bắc rất thích.

[1] Một loại chơi bài rất thịnh hành ở Việt Nam

 

 

[1] Trình thuật sách Sáng Thế về sự sa ngã của Tổ Tông loài người. St 2,7-9;3,1-7.

[2] Một thứ rượu ngon được sản xuất tại vùng Tây Sơn, Bình Đinh.

[3] Một món thịt chó mà người Bắc rất thích.

[4] Một loại chơi bài rất thịnh hành ở Việt Nam

Leave a Reply