Buồn trông

Ai người có Mẹ để thương
Tôi đây có Mẹ nhà trường Làng Sông
Đi qua giọt nắng mây hồng
Tôi gom tất cả buồn trông gởi về
Buồn trông những buổi trưa hè
Ve sầu ra rả não nề buồn trông
Trái “sao” đôi cánh chuồn chuồn
Vòng vo bay lượn rãi buồn mặt sân
Trông xa rồi lại trông gần
Vắng đôi “bảng mủ” bần thần buồn trông
Nhà chơi hai cái trống không
Bốn hàng cột thẳng buồn trông không còn
Hành lang đối xứng mỏi mòn
Dãy nhà phụ thuộc lo toan “việc cần”
Mỗi ngày phục vụ canh tân
Hai anh tát nước một anh chấm bài
Giờ đây không cả trong ngoài
Thời gian xé nát hình hài buồn trông
Thẩn thờ nhớ Mẹ Làng Sông
Tôi đi góp nhặt buồn trông trở về.

Lê Minh Tâm
Hội ngộ về nguồn 16/7/2018

Leave a Reply