Cây hương nam đại phúc

CÂY HƯƠNG NAM ĐẠI PHÚC

(Nhân dịp lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Bảo vệ Hội Thánh…, và trước bao nhiêu cuộc tấn công của “thế gian và ma qu”, xin cùng đọc lại và suy tư KINH CẦU THÁNH GIUSE, đặc biệt lời cầu “THÁNH GIUSE CHE CHỞ KẺ GIỮ MÌNH ĐỒNG TRINH”)

Hỡi “Người Cha yên lặng”,

Đời bể dâu qua mấy vạn thu rồi.

Nhọc nhằn thế sự, tội lỗi, tanh hôi,

Nhờ tay cha,

Nhà Thánh Hội vẫn “yên bề gia thất” !

Nhớ chuyện cũ, chuyện Tin Mừng rất thật,

Giấc mơ nào xui khiến chuyện trái ngang !

Tuổi hoa niên, ôm mộng ước thiên đàng,

Giờ phải nhận,

Phận làm cha, làm chồng “bất đắc dĩ” !

Đời công chính, ưu tiên là “Thánh Ý”,

Xin cúi đầu tuỳ Thiên định dẫn đưa.

Biển Thiên ân, đáp lại mấy cho vừa,

Thân bé bỏng, dại khờ, thôi nín lặng !

Kể từ đó, mặc dãi dầu mưa nắng,

Đồng không mông quạnh, sa mạc hoang vu,

Lạnh lẽo Bê lem hay đất khách tản cư,

“Đấng thanh sạch,

giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh Thánh Mẫu.

“Cha giả”, “chồng hờ”,

mặc cuộc đời có “bôi tro trét trấu”,

Nguyện một đời làm người canh giữ Thánh Gia.

Trán đượm mồ hôi, chai sạn bàn tay,

Danh “Nghĩa phụ”, đức “Phu quân” vẹn toàn đôi ngã.

Đường thế gian, vẫn trần gian sỏi đá,

Lắm lọc lừa, nhiều quỷ mị, dối gian…

Nghĩa phu thê, tình gia đạo… lắm nẻo gian nan,

Ơn khiết tịnh, nẻo trinh tu…đôi đàng oan khúc !

Xin Thánh Cả, “Cây Hương Nam đại phúc”,

Toả xuống đời rợp bóng mát xanh tươi.

Nhà Hội Thánh an yên vang rộn tiếng cười,

Đời dâng hiến, bậc bậc tu trì, bình yên thánh đức.

“Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh”

Xin cầu thay nguyện giúp !

Sơn Ca Linh

Lễ Thánh Giuse 2019

Leave a Reply