GÁC CHUÔNG KỶ NIỆM

GÁC CHUÔNG KỶ NIỆM
——–
Góc nhỏ giáo đường… bên gác chuông
Có chàng thi sĩ… dáng thật buồn
Thơ thẩn bên dòng… sông kỷ niệm
Tìm chút hương thừa… năm tháng xưa!

Kỷ niệm ùa về… những giọt mưa
Bên giàn thiên lý… giữa trời trưa
Mưa như xối đổ… người con gái
Ánh mắt u buồn… như khóc ai!

Kỷ niệm ùa về… chuyện liêu trai
Lẫn lộn niềm vui… lẫn u hoài
Một chút hương thừa… còn lẩn quất
Bên tháp chuông giàn… thiên lý xưa!

Giờ giàn thiên lý… đã theo mưa
Để tháp chuông buồn… trong nắng trưa
Chạnh lòng thi sĩ… mùi hương cũ
Như bóng người xưa… bỗng hiện về!

(Thâm Nguyễn)

***

Leave a Reply