RỒI CŨNG CÓ…

RỒI CŨNG CÓ…
—–
Rồi cũng có… một ngày được khóc
Chẳng phải buồn… giọt nước mắt vui
Khi quê hương… thoát cảnh ngậm ngùi
Mặt trời rạng rỡ, anh tui… cùng về!

Rồi cũng có… một ngày được khóc
Trên đường về… lúa mọc xanh tươi
Anh với tui… đón mùa lúa mới
Hương thơm ngạt ngào… tiếng mẹ à ơi!

Rồi cũng có… một ngày sẽ tới
Anh em mình… chờ đợi bấy lâu
Nay chung tay… nối lại nhịp cầu
Người con xa xứ… trùng phùng quê hương!

Rồi cũng có… một ngày được khóc
Chẳng phải buồn… giọt nước mắt thương
Khi quê hương… thoát cảnh đoạn trường
Người người cùng hưởng… thái bình an vui!

Rồi cũng có… một ngày được khóc
Chẳng phải buồn… giọt nước mắt vui
Khi anh tui… thấy lại Sài gòn
Tưởng đâu đã mất… lại còn như xưa!

Sài gòn ơi… thương mấy cho vừa…!

(Thâm Nguyễn)

***

Leave a Reply