HỒNG TRẮNG CHO NGÀY LỄ MẸ

HỒNG TRẮNG CHO NGÀY LỄ MẸ
———-+——————-+———-
Thâm Nguyễn

rosemotherGiọt nước lăn dài trên má con
Chiều nay nhớ mẹ, mẹ chẳng còn
Cầm cành hoa trắng, lòng hụt hẫng
Dâng kính mẹ hiền, dạ héo hon!

Nhớ xưa, dương thế, lúc mẹ còn
Mỏi mòn khổ cực, vì các con
Đứa ăn, đứa phá, cực lòng quá
Mà mẹ lại già… góa con côi!

Đến nay, khôn lớn, mẹ chẳng còn
Thành danh thì lại… bị mồ côi
Giờ nơi tiên cảnh… xin mẹ nhận
Một lạy lòng con… hoa trắng buồn!

***

Thâm Nguyễn (Mother’s Day 2016)

Leave a Reply